Heup

Slijtage (Artrose)
Met name de ouder wordende mens is hiermee belast. Denk aan slijtage van de heup, de achteruitgang van het kraakbeen waardoor de kop en de kom steeds dichter op elkaar komen te zitten. Dit kan bewegingsbeperkingen geven van de heup, pijn in de lies, de bil en het bovenbeen met een achteruitgang in functie zoals bij lopen en fietsen.
Fysiotherapie kan hierbij heel ondersteunend werken door oefentherapie te volgen en advisering met betrekking tot het bewegen.
Mocht het na een periode van training toch onvoldoende resultaat geven en de pijnklachten nemen toe dan kan er een terugverwijzing plaatsvinden naar huisarts en of orthopeed. Er wordt dan bekeken of er een mogelijkheid is tot het plaatsen van een nieuwe heupprothese. Na deze operatie zal er een revalidatietraject plaatsvinden onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Slijmbeurs
Er is sprake van een slijmbeursontsteking wanneer mensen een doffe pijn ervaren aan de zijkant van de heup en er nauwelijks tot niet op kunnen liggen. Dit kan zeer pijnlijk zijn en alledaagse problemen geven zoals bij het slapen.
In veel gevallen kan het ook lokaal een overbelaste zijn die irriteert. Dit kan ook waarneembaar zijn in de bil en de zijkant van de heup.

Liesklachten
Dit kan in merendeel van de gevallen veroorzaakt worden door een overbelasting van de spieren aan de binnenkant van het bovenbeen. Er is dan sprake van een lokale pijn in de liezen en deze neemt toe tijdens een activiteit of in de rust NA een activiteit.
Over het algemeen herstelt men snel na deze blessure middels nemen van rust, rekken van de spieren en rustig opbouwen in krachttraining.