Lage rugpijn

Rugklachten zijn onder te verdelen in aspecifieke lage rugpijn en specifieke lage rugpijn. Aspecifiek houdt in dat er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de klacht is, hierbij is er geen zichtbaar letsel, maar zijn er wel klachten. Voorbeelden van aspecifieke lage rugpijn zijn klachten die ontstaan door een verkeerde houding, eenzijdig bewegingspatroon, stress of een verhoogde spierspanning. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 90% van de klachten van de lage rug gaat om aspecifieke lage rugpijn.
Bij specifieke lage rugpijn is het wel duidelijk waardoor de klacht is ontstaan. Voorbeelden van specifieke lage rugpijn zijn een hernia van de lage rug, stenose, wervelfractuur, M. Bechterew.

Acuut en Chronisch
Naast de onderverdeling van aspecifieke- en specifieke lage rugpijn zijn de rugklachten ook onder te verdelen in acute en chronische rugklachten.
Acute rugklachten: klachten die korter dan zes weken aanwezig zijn vallen onder acute klachten. Men spreekt van chronische klachten indien de klachten langer dan drie maanden aanwezig zijn. Veel mensen denken dat chronische klachten niet te verhelpen zijn, maar het tegendeel is echter waar. Door het inzetten van dryneedling therapie, manueel therapie en oefentherapie kan lage rugpijn verholpen worden.

Behalve de onderverdeling van de verschillende soorten klachten van de rug zijn de klachten ook onder te verdelen per aandoening. Immers niet elke klacht is hetzelfde. Ontdek hieronder de verschillende aandoeningen die pijnklachten in de rug geven.

Acute lage rugpijn (Spit/Lumbago)

Oorzaak
Tot op heden is er oorzaak van acute lage rugpijn niet bekend en vaak ‘schiet’ de pijn er opeens in. Op dit moment vermoedt men dat de oorzaak vaak terug te herleiden is door een mechanische oorzaak. Dit kan o.a. door een eenzijdig bewegingspatroon en/of een verminderde rompstabiliteit of een niet optimale houding.

Symptomen:
Acute lage rugpijn is te herkennen aan het feit dat de pijn ineens in de rug schiet. De pijn ontstaat meestal laag in de rug en kan uitstralen naar de heupen, billen en bovenbenen. Een opvallend verschil tussen ischiasklachten en acute lage rugpijn is dat bij acute lage rugpijn de uitstralende pijn niet voorbij de knie wordt waargenomen.

Behandeling
Vroeger was bedrust het advies, nu wordt juist aangeraden om te bewegen afgewisseld met periodes van rust. Hierbij is het van belang dat er afwisseling is tussen lopen, zitten en staan. De eerste dagen is het beter om niet zwaar te tillen, dit mag je na de eerste dagen weer langzaam opbouwen. Dit gaat gecombineerd met oefeningen waarmee je de rug weer soepeler maakt. Gaat dit goed dan komen er oefeningen voor het trainen van de rompspieren, om hiermee de kans op recidief te voorkomen.

van kracht, mobiliteit en stabiliteit van de rompspieren. Door het versterken van deze spieren zullen de gewrichten minder belast worden en zullen de pijnklachten minder snel optreden. Op het moment dat bij deze klacht sprake is van gewrichtsblokkades en/of verhoogde spierspanning in bepaalde spieren, dan nemen we dit ook mee in de behandeling.

Hernia

Oorzaak
Een hernia is een scheur in de ring van de tussenwervels waarbij de kern van een tussenwervelschijf naar buiten treedt en druk kan uitoefenen tegen een zenuw.
Een hernia kan veroorzaakt worden door een te zware belasting op de rug of een gebrek aan bewegen waardoor de rompspieren vaak niet sterk genoeg zijn om de druk die op de wervelkolom werkt op te kunnen vangen. Ook het langdurig in een verkeerde houding staan of zitten kan meespelen in het ontwikkelen van een hernia.

Symptomen
Bij de lage rug treed een hernia meestal op tussen de 4e en 5e lendenwervel. Indien de uitstulping op een zenuw drukt kan pijn ineens heel heftig zijn. Vaak staat beenpijn daarbij op de voorgrond. Maar kan ook lokale pijn in de lage rug geven die via de bil uitstraalt naar het bovenbeen. Soms kan dit doorlopen tot achter de voet, dit is afhankelijk van het niveau waar de beknelling zich bevindt. Ook kan er sprake zijn van krachtsverlies en een doof gevoel in het been. Bij een forse HNP kan er sprake zijn van incontinentieproblemen, verlammingsverschijnselen (klapvoet) en gevoelsstoornissen.

Behandeling
Hernia’s van de lage rug hoeven niet altijd geopereerd te worden, in ongeveer 75% van de gevallen herstelt het zich weer vanzelf. Vaak wordt er advies gegeven tot fysiotherapie. De behandeling zal dan bestaan uit houdingsadviezen en oefentherapie. De oefeningen zijn erop gericht op het trainen van de rompspieren zodat de kans op herhaling verkleint wordt.
Mochten de oefeningen en adviezen van de fysiotherapeut onvoldoende resultaat geven en de pijn blijft sterk aanwezig mogelijk i.c.m. neurologische klachten, dan is mogelijk een operatie geïndiceerd. Zowel bij de operatieve als conservatieve behandeling is het belangrijk om rompstabiliteitsoefeningen uit te voeren.

Ischias

Isschias is een zenuwpijn die niet continue aanwezig is maar bij diverse bewegingen opgewekt kan worden. Isschias zit tussen acute lage rugpijn en hernia in. Het ontstaat vaak doordat er een irritatie ontstaat door een verhoogde druk op de beenzenuw (n. isschiadicus)
Een isschias kan ontstaan door een verhoogde spierspanning van de bilspieren, door zwangerschap en eventueel aangedane gewrichten in de onderrug. Als laatste kan een oorzaak van een ischias zijn dat er een uitstulping van een tussenwervelschijf in de onderrug is ontstaan.

Symptomen
Een ischias is te herkennen aan de pijn in de lage rug, met uitstraling naar 1 of beide benen en/of bil. De uitstraling in vorm van tintelingen, prikkelingen of een zeurende pijn kan tot in het onderbeen en/of voeten gevoeld worden. Naast de pijn kunnen reflexen afnemen, krachtverlies ontstaan en gevoelsstoornissen in de benen optreden. Dit kan ontstaan, doordat de zenuw bekneld zit.

Behandeling
De behandeling van rugklachten bij een ischias wordt bepaald aan de hand van de oorzaak van de zenuwbeknelling. Op het moment dat de ischias wordt veroorzaakt door een uitstulping van de kern van de tussenwervel, dan kan dit operatief en conservatief behandeld worden (zie kopje hernia). Op het moment dat de ischias wordt veroorzaakt door een gespannen diepe bilspier, dan is het belangrijk om deze spier te behandelen. Het behandelen van de spier kan middels fysiotherapie en dry needling therapie. Vaak merken we dat dit een zeer effectieve behandelmethode is. Tevens wordt er ook aandacht geschonken aan het trainen van de rompspieren.

Slijtage lage rug (Artrose)

Artrose is een natuurlijk verouderingsproces van het menselijk lichaam waarbij het kraakbeen van de tussenwervelschijven afneemt. Deze tussenwervelschijven hebben een schokdempende functie en het begeleiden van de bewegingen van de wervelkolom. Iedereen krijgt ermee te maken maar hoeft niet altijd klachten te geven.

Oorzaak
Zoals al eerder gezegd is het een natuurlijk verouderingsproces van het menselijk lichaam maar er kunnen wel diverse factoren aan dit proces bijdragen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn niet een optimale houding, eerder doorgemaakte blessures van de rug, spierzwakte van de rompspieren, passieve levensstijl (veel zittende activiteiten) of zware fysieke werkzaamheden (overbelasting).

Symptomen
Zoals al eerder beschreven hoeft artrose niet altijd klachten te geven. Indien het wel klachten geeft kan het beeld heel wisselend zijn. Wat regelmatig wordt aangegeven is ochtendstijfheid of startstijfheid, men heeft dan moeite met het in beweging komen. Er kan ook een gevoel zijn van een strakke band aan beide zijden van de rug of aan een zijde met eventueel een uitstralende pijn naar de bil en/of het been. vaak geeft het ook problemen met bewegen bij het opstaan uit een stoel of het bukken.

Behandeling
Slijtage van de wervelkolom is niet volledig te herstellen en te verhelpen. Wel proberen we de klachten te dempen door middel van het geven van adviezen over het trainen van kracht, mobiliteit en stabiliteit van de rompspieren. Door het versterken van deze spieren zullen de gewrichten minder belast worden en zullen de pijnklachten minder snel optreden. Op het moment dat bij deze klacht sprake is van gewrichtsblokkades en/of verhoogde spierspanning in bepaalde spieren, dan nemen we dit ook mee in de behandeling.

Instabiliteit lage rug

Oorzaak
Een instabiele onderrug ontstaat op het moment dat de kleinere, diepere spieren in de rug en buik onvoldoende getraind zijn om de wervelkolom te stabiliseren. Omdat de kleine spieren onvoldoende werken nemen de grote spieren het veelal over. Er is onvoldoende samenwerking tussen deze 2 spiergroepen.

Symptomen
De pijnklachten bij een instabiele onderrug zijn een pijnlijk en vermoeid gevoel in de onderrug bij lang staan of zitten. Daarnaast kan er pijn ontstaan bij het draaien van de rug of bij het bukken. Naast de pijn in de onderrug kan de pijn ook voorkomen in de bovenrug.

Behandeling
Door het trainen van de rompstabiliteit en het aannemen van de juiste lichaamshouding zullen de rugklachten afnemen. Het behandelen van de overbelaste grote spieren kan door het masseren van de spieren, rekoefeningen, dry needling en taping.